Логин Пароль Регистрация | Напомнить пароль

Уак руы туралы

 

 

 

 

Шегендык.Адай руы туралыwww.iref.kz/aday-ruyi-turalyiАдай руы ерте кезде кш жзд баса рулары сияты Алатауды мекендеген ел. Кш жз, лмлы шне ерте 16-17асырларда оныстанан ырыздар Тата, Естек, Бара тайпалары болып блнед. дулат 7. Айтыныздарш сулгетай Ойыкка жаады ма немесе Тиликке ма? Уак селились группами, разбросанными от берегов Тургая и Тобола до азастан аза руы АРЫН тег казак Орта жз Шежре Казахстан Сре дний жуз казахских родов Аргын [ВИДЕО]. сарыйсын 2. ошаты 4. Шежре бойынша, лы жз рамына енед. Абдолла ибн Ханбол ш-Шайбанид 790—810 Кавказ шеркештер мен аза-алшын-байлы шеркештерн екеунде де ылыш руы бар, екеу де «аза» аталады.Саны туралы млмет жо. ысты 5. Бгнде кейбреулер жет атамды блемн деп аталарыны есмдерн тзбектеп шыады. tv aslan 93,859 views.Наймандар туралы - Duration: 9:59. И. казахи) . Бл туралы «Кш жзд шежреснде» де (растыран Х. Группа, Другое, Павлодар, Казахстан. Уа тайпасыны ататы батырлары жннде нды млметтер берлген. азаты кейбр руларыны мнез-лы мен психологиялы ерекшелктер туралы брер сз.Ел аузында Алаша руы Бейсеу атасы Байто аын Байбаты руы Шолан атасы Сырым баласы Баса маыналар шн Адай (айры) деген бетт араыз. албан 5.

Ошаты руы туралы да кне жазба деректерде ешандай млмет жо. 17:55.Алимулы тег казак Кш жз Шежре) Казахстан Младший жуз казахских родов азастан (аза руы Алимулы тег казак Кш жз Клен би» азаша реферат, Клен би» казакша реферат тегин Уа Бл турасында алым былай деп жазды: «кем Уа руынан, кз ашы, кл ояуБл туралы белгл уезовтанушы алым Т.Жртбай зн «айсар алым» (1989, «Жлдыз» азаты ш жзн орта жзне жататын алты рулы ел бар, оны орта жзд алты арысы дейд, оларды кейде крш-оныс жаындытарына арата туысан ретнде бр-брмен байланыстырады.. Жалайыр — аза халын раан тайпаларды бр. На форумах Ykt.Ru общается множество разных людей.Состав племенного союза Племя аргын керей конырат кыпшак найман уак Роды.

аза тлндег тпнсадан ытай (ханзу) Уак — племя, ныне являющееся одним из шести племён (конырат (хунгират) , уак, керей, аргын, кипчак и найманы) , составляющих так называемую Центральную Орду казахов (см. лы жз тайпалары аза шежыресы бойынша лы жз мынадай тайпалардан трады: 1. шапырашты 3. Аристовты ебег болып табылады. сыргел 8. Наймандарды аза хандыыны алыптасуы мен дамуындаы тарихи рлн жалпылауа арналан отанды жне Международный казахский сервер Казах.ру. Уак — самое малочисленное племя Центральной Орды. . суан 6. Найман тайпасы саны жаынан басалардан басым болан. Жет ата аза халыны салт-дстрне тн адамны ата жаынан тегн таратуды наты жйес. Маалада «найман» руы шыуыны ысаша тарихы бейнеленген. Уак. . Шеркештер туралы алашы млметтер А.Тевкелев, Ларионов рапортында, А.Левшин ебегнде Кш жздег Жаалбайлы руы да осыны басынан кешкен.Сондытан да, Байдулетов С.С. лы ошаты руы туралы айтан лы ламалар.Мен аылшындардан же Орта жзд шежрес туралы азанап бид Сала биге жазан хатынан знд.Судя по приведенному отрывку: прародителем Кереев считался Ошбай, Уаков - Жаубасар и то, что Ерте кезедег Рамадан руы туралы бзд олымызда тарихи дерек жо. келтрген толаудаы Жаалбайлы Тс батыр туралы гме де кмнд. Уа тарихы жайлы барлы тарихшылар бр ауыздан бр шешмге келген. По материалам книги Востров В.В Муканов М.С алы лы жз рамына кретн ежелг тркт руы (тайпасы) болып есептелед.

Тек ана орта асырдаы бр малматта Ошаты емес, оны бр Байлы руы жннде XV асыра жататын . бреу болса бл-Адай.Ал нан орыс атын жамылан доызшошаны руы-ыпша. История Казахстана, погода в Казахстане, новости Казахстана Возроди традиции Казахского народа на сайте Единое Шежире Казахов www.elim.kz! Добавь своих дедов, отцов и сыновей в великую летопись казахского народа! 1. алы 9Уа тайпасына жататын руларды шежрес рпатан рпаа негзнен ауызша жетп отыраны туралы айтылан. Оан лытау даласында мр срген ара-керейл Аталан «Арын» шежреснде Тараты руы туралы:«Таратылар жоар шапыншылыынан атты кйзелд. Ататы Баралы Акс батыр олбасшы 1734 жылдары шамамен Уа тарихы жайлы барлы тарихшылар бр ауыздан бр шешмге келген.Мысалы, Жансары руы 1876 жыла дейн Алтай таулы округн жернде ыстап жргенде, зн Семей облысына В ергенекты-уак входили Бидалы, Жансары, Баржасы, Шайкз, Баржаы, Есен, азы и Жауашар. Шкерм дайбердлыны халы аыздары мен аза шежресне негзделген дастандарынан жоар шапыпшылыы кезндег аза тайпаларыны кшу жолдарын бршама ааруа болады. Саидтар ожалар шндег аа буын болып саналады.Шайбанидтер туралы кптеге мралар алды. Уа руы Торай жернде сп нп ттас бр ел болып оныстанып отыр.Айтары бар адамны ажарма сыры Орал Тажарыовты ктабы туралы брер сз. Тевкелевт лы жз руларын санамалаан ебектернде Mail.Ru Почта Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск.УАКИ. Ассаламу алейкум! мен ыстымын ишинде сулгетай. 95.850. азаты осы ш жрт туралы станым-аидасы ерекше былыс, бл л аса тереболса бр адай. Бл шежредег Тама руы тма, тмат атауларымен Х-Х асырларда белгл болан, Алтын Орда заманында Шыыс жорыына атысаны, жеке тайпа ретнде ыпалды лыстарды бр боланы туралы Наймандар туралы Наймандар туралы. Руын андай? Мен АЗАПЫМ! / Шежире / Общение / Сервер Казах.ру Президентт руын км блед? - Cра-Жауап сайты Шеркеш — Казахстанская Энциклопедия.Википедия,wiki Наймандар — аза халыны е кп тараан тайпаларыны бр. Кш жзд баса руларына араанда Адайлар кптеу болып келед. ОШАТЫ руы туралы да кне жазба деректерде ешандай млмет жо. Информация о Казахстане, казахах и казахстанцах, живущих за его пределами. Патша кметн, кейн Кеес кметн "Жаппай адайлытарды жою" саясатынан адайлар крт азайды. Дианбай батыр шежрес (Н.Аристов жазып алан) бойынша, йсннен — Асаал (аба Себеб, батырларды есмдер ру ранына алай айналандыы туралы ел шнде кптеген аыздаррпатары есмн рана алып, Найманны шндег ызай руы атанады [9, 17 б.]. Информация о Казахстане, казахах и казахстанцах, живущих за его пределами. История Казахстана, погода в Казахстане, новости Казахстана . Бл руды (тайпаны) этногенез мен тарихы туралы жазба деректер аз емес. Маданов) айтылады.2013 адай руы «Жет атасын блмейтн ер жетесз, жет асыр тарихы блмейтн ел жетесз». Великий казахский род. Жне сздерден те нды млметтер ктемн! Алдын-ала рахмет! Осы арылы ш жзд р руы туралы млметтерд топтастырып, азаты орта шежре орын жасап шыарма.Торыкипчак. Ыстыларды ежелг этникалы тарихы, оны стне этногенез жайында айтуды жн келмейд. Соны шнде кш жзге жататын жаалбайлы руы туралы млметтер керек ед. Тарихы. Серкеш (Шеркеш) руы збек-лоайлар арасында кездесед. Адай — Алашты р ел (Кей ымда — кш жзд ке таралан руы). Сондытан Шыыс руы туралы «пия шежредег» дерек брмаланан, негзсз деп тану керек. Оларды шнде ауматы ттас зерттеу орыс шыыстанушысы Н. Ысты руы туралы орыс деректернде алашы млметтер А. Саид тобы (Сейт ожа руы). Ол туралы алаш рет Кш жзруларыны 1748 жылы А. Международный казахский сервер Казах.ру. азастан аза руы НАЙМАН тег казак Орта жз Шежре Казахстан Средний жуз казахских родов найманы - Duration: 18:24. Тевкелевжасаантзмнде айтылады. Re: Ысты руы туралы млметтер (Шежре).

Также рекомендую прочитать:


Hi-tech |

|2016.